Uwłaszczenia
Data Temat
2015-05-06 10:44 Pro. Ewa Łętowska Ostrzega
2011-12-05 21:42 Uregulowanie zaległości przed uwłaszczeniem
2011-10-26 17:00 zarząd spółdzielni - przy umowie przewłaszczenia własności
2011-02-28 11:27 Uwłaszczenia - pytanie
2010-02-22 15:29 Problem z uwłaszczeniem ?
2009-11-09 19:16 przekształcenie lokatorskiego w własnościowe
2009-10-26 21:03 Wnioski uwłaszczeniowe
2009-04-25 12:34 Uwłaszczenia